ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.

ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.

Το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) ιδρύθηκε το 2008 από μια ομάδα ερευνητών με σκοπό τη διάσωση, καταγραφή και διάδοση της νεότερης ιστορίας μας. Βασικό αντικείμενό του είναι η συλλογή, αρχειοθέτηση και μελέτη ιστορικών πηγών και κειμηλίων. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνονται οι εκδόσεις επιστημονικών και λογοτεχνικών βιβλίων καθώς και η δημιουργία ιστορικών ντοκιμαντέρ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Σελιδοδείκτες

Σχεδιασμός cd και dvd

Ίμβρος-Τένεδος - Της μνήμης και της λήθης ντοκιμαντέρ soundtrack

Back to top